Värmeåtervinning av modulär typ VR-IV-serien AJY324GALDHH

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY126GALDH
Utomhusenhet :
AJY126GALDH
Utomhusenhet :
AJY072GALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Energibesparande teknik som förbättrat driftseffektiviteten
  • Utökat anslutningsförhållande
  • Ytterligare installation utan byte av huvudrör
  • Effektivitet i faktisk drift
  • Inverterkompressor
  • Flera funktioner för utomhusdrift
  • Köldmediekontroll på värmeväxlaren
  • Flexibel röranslutning
  • Flexibel installation av RB-enhet


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 36 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 64
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 25.6 - 153.6 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 102.4 kW
Uppvärmning 102.4 kW
Ineffekt Kylning 32.58 kW
Uppvärmning 26.97 kW
EER Kylning 3.14 W/W
COP Uppvärmning 3.80 W/W
Luftflödeshastighet 13000 + 13000 + 11100 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 64 dB(A)
Uppvärmning 66 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 80 Pa
Kompressorns motoreffekt 11 x 1 + 11 x 1 + 7.5 x 1 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått
Höjd X Bredd X Djup
1690 x 1240 x 765 mm
1690 x 1240 x 765 mm
1690 x 930 x 765 mm
Nettovikt 286 kg
286 kg
262 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ19.05 mm
Utsläppsgas φ28.58 mm
Insugningsgas φ41.27 mm
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Kylning / Uppvärmning -10 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY126GALDH / AJY126GALDH / AJY072GALDH

Utomhusenhet