WATERSTAGE™ ATW-system Split DHW integrerad typ Super High Power-serien


Funktioner

Hög temperatur på utloppsvatten

Utloppsvattnets temperatur kan hållas vid 60 °C utan en reservvärmare, även när utomhustemperaturen sjunker till -20 °C. Systemet kan leverera 55 °C vatten utan reservvärmare vid en utomhustemperatur på -22 °C.

Hög värmefaktor (COP, Coefficient of Performance)

Energieffektivitet för uppvärmning av ett säsongsutrymme (ηs)

Värmepumparna i WATERSTAGE™ luft till vatten-systemen fungerar mer effektivt och förbrukar mindre energi än konventionella värmesystem.

Förhållanden: Utomhustemp. 7 °C; uppvärmningstemp. 35 °C

Individuell styrning i två zoner

Individuell styrning i två zoner, till exempel två golvvärmezoner eller en kombination av en golvvärmezon och en radiatorzon

*Tillvalsdelar krävs

Automatisk styrning av värmekurva

Automatisk temperaturreglering enligt en värmekurva (beroende på en värmeterminal och utomhustemperatur)