Delade system Kanalaggregat med högt statiskt tryck