AIRSTAGE™ VRF-system J-IVS Series

Funktioner

Vanliga funktioner

Seriens funktioner

  • Den är enkel att placera och installera
  • Liten och lätt utomhusenhet
  • Låg ljudnivå
  • Lång rörlängd
  • Upp till 13 enheter* kan anslutas

Utbud av utomhusenheter

4 hk AJY040LCLBH
5 hk AJY045LCLBH
6 hk AJY054LCLBH

Funktioner

08:38

Den är enkel att placera och installera

Aktuell modell/6 hk klass

Höjd: 1 334 mm

Vikt: 117 kg

Liten och lätt utomhusenhet

Den här modellen är mycket kompaktare än konventionella jämförbara utomhusenheter på 6 hk. Även när den är monterad på balkongen passar den räckets höjd. Den kompakta storleken med en höjd på mindre än 1 m gör att den kan monteras under fönster och i trånga utrymmen.

Låg ljudnivå

Mycket låg ljudnivå uppnås genom användning av dubbelroterande likströmskompressor, inverterteknik och avancerad utformning av luftflödesstruktur.

Lång rörlängd

Vår avancerade styrteknik för köldmedium utökar den maximalt tillåtna längden på köldmedierören till 80 m. Det ger större flexibilitet i systemutformningen.

Upp till 13 enheter* kan anslutas

Förbättringar i utformningen av värmeväxlaren för utomhusbruk kombinerat med våra nya 1,1 kW inomhusenheter innebär att upp till 13 inomhusenheter kan anslutas.

*:
Modell på 6 hk