Värmeåtervinning av modulär typ VR-IV-serien AJY090GALDH  [3Fas]

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY090GALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Energibesparande teknik som förbättrat driftseffektiviteten
  • Utökat anslutningsförhållande
  • Ytterligare installation utan byte av huvudrör
  • Effektivitet i faktisk drift
  • Inverterkompressor
  • Flera funktioner för utomhusdrift
  • Köldmediekontroll på värmeväxlaren
  • Flexibel röranslutning
  • Flexibel installation av RB-enhet

Kapacitet

Kylning   28.0 kW
Uppvärmning   28.0 kW (Nominell) / 31.5 kW (Max.)


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 10 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 21
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 7.0 - 42.0 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas 3N
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 28.0 kW
Nominell Uppvärmning 28.0 kW
Max. Uppvärmning 31.5 kW
Ineffekt Kylning 9.53 kW
Uppvärmning 7.38 kW
Nominell Uppvärmning 7.38 kW
Max. Uppvärmning 8.96 kW
EER Kylning 2.93 W/W
COP Nominell Uppvärmning 3.79 W/W
Max. Uppvärmning 3.51 W/W
Luftflödeshastighet 11100 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 58 dB(A)
Uppvärmning 59 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 78 dB(A)
Uppvärmning 79 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 80 Pa
Kompressorns motoreffekt 7.5 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1690 mm
Bredd 930 mm
Djup 765 mm
Nettovikt 262 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ12.7 mm
Utsläppsgas φ19.05 mm
Insugningsgas φ22.22 mm
Total rörlängd 700 m
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Kylning / Uppvärmning -10 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY090GALDH

Utomhusenhet