Värmeåtervinning av modulär typ VR-IV-serien AJY126GALDH  [3Fas]

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY126GALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Energibesparande teknik som förbättrat driftseffektiviteten
  • Utökat anslutningsförhållande
  • Ytterligare installation utan byte av huvudrör
  • Effektivitet i faktisk drift
  • Inverterkompressor
  • Flera funktioner för utomhusdrift
  • Köldmediekontroll på värmeväxlaren
  • Flexibel röranslutning
  • Flexibel installation av RB-enhet

Kapacitet

Kylning   40.0 kW
Uppvärmning   40.0 kW (Nominell) / 45.0 kW (Max.)


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 14 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 30
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 10.0 - 60.0 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas 3N
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 40.0 kW
Nominell Uppvärmning 40.0 kW
Max. Uppvärmning 45.0 kW
Ineffekt Kylning 13.16 kW
Uppvärmning 10.80 kW
Nominell Uppvärmning 10.80 kW
Max. Uppvärmning 13.95 kW
EER Kylning 3.03 W/W
COP Nominell Uppvärmning 3.70 W/W
Max. Uppvärmning 3.22 W/W
Luftflödeshastighet 13000 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 60 dB(A)
Uppvärmning 62 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 82 dB(A)
Uppvärmning 83 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 80 Pa
Kompressorns motoreffekt 11.0 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1690 mm
Bredd 1240 mm
Djup 765 mm
Nettovikt 286 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ12.7 mm
Utsläppsgas φ22.22 mm
Insugningsgas φ28.58 mm
Total rörlängd 700 m
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Kylning / Uppvärmning -10 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY126GALDH

Utomhusenhet