Värmeåtervinning av modulär typ VR-IV-serien AJY234GALDHH

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY090GALDH
Utomhusenhet :
AJY072GALDH
Utomhusenhet :
AJY072GALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Energibesparande teknik som förbättrat driftseffektiviteten
  • Utökat anslutningsförhållande
  • Ytterligare installation utan byte av huvudrör
  • Effektivitet i faktisk drift
  • Inverterkompressor
  • Flera funktioner för utomhusdrift
  • Köldmediekontroll på värmeväxlaren
  • Flexibel röranslutning
  • Flexibel installation av RB-enhet


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 26 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 56
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 18.2 - 109.2 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 72.8 kW
Uppvärmning 72.8 kW
Ineffekt Kylning 22.05 kW
Uppvärmning 18.12 kW
EER Kylning 3.30 W/W
COP Uppvärmning 4.02 W/W
Luftflödeshastighet 11100 + 11100 + 11100 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 62 dB(A)
Uppvärmning 63 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 80 Pa
Kompressorns motoreffekt 7.5 x 1 + 7.5 x 1 + 7.5 x 1 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått
Höjd X Bredd X Djup
1690 x 930 x 765 mm
1690 x 930 x 765 mm
1690 x 930 x 765 mm
Nettovikt 262 kg
262 kg
262 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ15.88 mm
Utsläppsgas φ28.58 mm
Insugningsgas φ34.92 mm
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Kylning / Uppvärmning -10 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY090GALDH / AJY072GALDH / AJY072GALDH

Utomhusenhet