Delade system Funktionsordlista

Energibesparande funktioner

Dubbla fläktar

Skapar en behaglig miljö med hybridluftflöde som kombinerar luftströmmar och lufthastigheter för olika temperaturer.

Personsensor (energibesparande)

Luftkonditioneringen växlar till drift med minskad effekt när den inte känner av någon rörelse från personer i rummet.

Personsensor för att spara/stoppa lägen

Luftkonditioneringen växlar till drift med minskad effekt eller stängs av när den inte känner av någon rörelse från personer i rummet.

Ekonomiläge

En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning.

Inställning av temperaturområdesbegränsning

Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö.

Automatisk återgång till inställd temperatur

Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå.

Funktioner för komfort

Kraftfull uppvärmning

Bibehåller den nominella uppvärmningskapaciteten även när utomhustemperaturen sjunker till -7 °C.

Effektdiffusor

Ett extra ventilationsgaller aktiveras baserat på återkoppling från övervakningsgivarna för att snabbt kyla eller värma rummet.

Perfekt för användning i ett serverrum

Anslut två inomhusenheter som fungerar tillsammans i kylningsläge även när utomhustemperaturen är låg.

Kraftfullt läge

Luftkonditioneringen arbetar med maximal luftflödesnivå och kompressorhastighet för att kyla eller värma rummet snabbt.

10 °C uppvärmning

Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt.

Lågbrusläge

Minskar ljudnivån på en utomhusenhet.

Automatisk växling

Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen.

Ventilationsgaller med vertikal svängningsrörelse

Ventilationsgallret svänger automatiskt upp och ned.

Automatisk dubbel svängningsrörelse

Aktiverar komplex svängningsrörelse av ventilationsgallret i både horisontell och vertikal riktning.

Automatisk fläkthastighet

Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen.

Automatisk omstart

Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott.

Anslutningsbar friskluftskanal

Tar in utomhusluft genom att en bifogad kanal fästs på friskluftsutstötaren, samt en tillvalsdel.

Friskluftsintag

Frisk luft kan tas in utifrån av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet.

Anslutningsbar fördelningskanal

Medföljande grenkanaler kan anslutas för att fördela luftflödet bättre.

Individuell styrning av luftflödesriktningen

Varje ventilationsgaller på en luftkonditionering med 4-vägskassett kan styras individuellt för att ge ett behagligt luftflöde.

Kyldrift vid 52 °C

Hög kylningskapacitet bibehålls även vid en utomhustemperatur på 52 °C.

PM 2,5-filter

Utrustad med ett membranfilter av hög kvalitet som är utformat för att fånga upp mycket små partiklar.

Praktiska funktioner

Timer för automatisk avstängning

Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats.

Insomningstimer

Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö.

Programtimer

Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På

Veckotimer

Ställer in olika på/av-tider för varje veckodag.

Veckotimer och temperaturåterställningstimer

Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag.

Filterskylt

Anger när filtret ska rengöras.

Externt fel utgång

Extern på/av-ingång

Styrning av trådlöst LAN

Med den trådlösa LAN-adaptern (tillval) kan en smartphone eller surfplatta styra luftkonditioneringen var som helst i eller utanför huset eller byggnaden.

Rena funktioner

Luftrengöring med plasma

Den elektrostatiska utfällaren avlägsnar pollen och husdamm från luften. Utfällaren kan tvättas för att hållas ren.

Automatisk rengöring av filter

Damm som samlas upp av luftfiltret kasseras automatiskt. Rutinmässig kassering av damm som förvaras i dammbehållaren krävs.

Jondeodoriseringsfilter

Deodoriserar luften genom att sönderdela absorberade lukter med hjälp av oxiderande och luktreducerande effekter av joner som bildas av extremt fin partikelkeramik.

Apple-katekinfilter

Apple-katekinfiltret använder statisk elektricitet för att avlägsna fina partiklar och damm i luften.

Tvättbar panel

Frontpanelen kan enkelt tas bort och rengöras.

Installation

Automatisk luftflödesjustering

Avgör vilken luftflödesnivå som krävs för varje tillämpning och justerar luftflödesvolymen automatiskt.

Dräneringspump som standard

Blue Fin


Modell som helt går på likström