FUJITSU GENERAL-koncernen Grön upphandling

Översikt över Fujitsu General-koncernens gröna upphandling

Fujitsu General-koncernen arbetar med sina leverantörer för att säkerställa att de material och produkter som upphandlas uppfyller miljökrav, vilket är en del av arbetet med att tillverka och leverera miljövänliga produkter till kunderna.

Vi har följande två vägledande principer som styr våra upphandlingsrutiner:

  • Upphandla material och produkter från leverantörer som främjar miljöskydd
  • Upphandla material och produkter som är miljövänliga och inte innehåller skadliga ämnen

Vi ber våra leverantörer att läsa och följa bestämmelserna i ”Fujitsu-koncernens standarder för grön upphandling (anvisning och policy)” och ”Fujitsu General-koncernens individuella policy (specifikation)”.

Fujitsu-koncernens standarder för upphandling (anvisning och policy)

Omfattning

Fujitsu-koncernens standarder för upphandling gäller för Fujitsu-koncernens leverantörer och de material och produkter som de levererar till koncernen.

Fujitsu General-koncernen följer även dessa standarder i sina upphandlingsrutiner.

Fujitsu Group Green Procurement Direction (utgåva 7.3)

Lista över Fujitsu-koncernens kemiskt definierade ämnen (ver.4.1)

Riktlinjer för hantering av Fujitsu-koncernens specificerade kemiska ämnen utan inneslutning (utgåva 4.0)

Fujitsu General-koncernens individuella policy (specifikation)

Omfattning

Den här policyn gäller för Fujitsu General-koncernens leverantörer samt material och produkter som de levererar till koncernen.

Specifikation av förbud mot användning av farliga ämnen (utgåva 2.3)

Fujitsu General-koncernen har definierat detaljerade specifikationer för att säkerställa överensstämmelse med RoHS-direktivet.

Om det finns några motsättningar mellan ”Specifikation av förbud mot användning av farliga ämnen”, ”Fujitsu-koncernens anvisning för grön upphandling” och ”Avtal om grön upphandling” har det första företräde.

Begäran om en undertecknad bekräftelse om efterlevnad

För att bekräfta att kraven som beskrivs i ”Specifikation av förbud mot användning av farliga ämnen” uppfylls ber vi våra leverantörer att fylla i formuläret ”Bekräftelse om efterlevnad” nedan och underteckna och bifoga det med ”Leveransspecifikationer” som skickas till oss.

Bekräftelse om efterlevnad

Begäran om information om kemiska ämnen

Fujitsu General-koncernen bedömer förekomsten av kemiska ämnen i de material och produkter som våra leverantörer förser oss med, baserat på chemSHERPA-programmet som underlättar informationsdelning om kemiska ämnen som finns i produkterna.

Vi ber våra leverantörer att besöka chemSHERPA:s webbplats på följande URL för att bekanta sig med programmet och hämta ett verktyg för datainmatning.

chemSHERPA

Om upphandling och användning av HCFC-22