Συστήματα AIRSTAGE™ VRF Σειρά J-IVL

Λειτουργίες

Κοινά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά της σειράς

  • Απόδοση κατά την πραγματική λειτουργία
  • Μεγάλο μήκος σωληνώσεων
  • Μπορούν να συνδεθούν έως 42 μονάδες*
  • Χαμηλές στάθμες ήχου κατά τη λειτουργία, κορυφαίες στην κατηγορία

Σειρά μονάδων εξωτερικού χώρου

  Τριφασικό 400 V
8 HP AJY072LELBH
10 HP AJY090LELBH
12 HP AJY108LELBH
14 HP AJY126LELBH
16 HP AJY144LELBH
18 HP AJY162LELBH

Λειτουργίες

08:38

Απόδοση κατά την πραγματική λειτουργία

Ο υψηλός και κορυφαίος στην κατηγορία δείκτης EER/COP (Μέγ. θέρμανση) επιτυγχάνεται σε όλα τα μοντέλα μέσω ενός μεγάλου εναλλάκτη θερμότητας και ενός σπειροειδούς συμπιεστή υψηλής απόδοσης.

Μεγάλο μήκος σωληνώσεων

Η προηγμένη τεχνολογία ελέγχου του ψυκτικού μέσου μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε συνολικό μήκος σωληνώσεων ψυκτικού μέσου 400 m. Συνεπώς, παρουσιάζονται πολλές νέες δυνατότητες για τη σχεδίαση των συστημάτων.

Μπορούν να συνδεθούν έως 42 μονάδες*

Οι βελτιώσεις στη σχεδίαση του εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας σε συνδυασμό με τις νέες μονάδες εσωτερικού χώρου του 1,1 kW επιτρέπουν τη σύνδεση έως 42 μονάδων εσωτερικού χώρου.

*
Μοντέλο 18 HP

Χαμηλές στάθμες ήχου κατά τη λειτουργία, κορυφαίες στην κατηγορία

Η χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας κάνει τις μονάδες κατάλληλες για σημεία όπου η στάθμη του ήχου αποτελεί σημαντικό παράγοντα.