Νομικές πληροφορίες

Πάροχος υπηρεσιών κατά την έννοια του§ 5 TMG:

Ταχυδρομική διεύθυνση

Fujitsu General (EURO) GmbH

Διεύθυνση: Fritz-Vomfelde-Strasse 26-32, 40547 Dusseldorf

TEL: +49 (0) 211/50098-0

FAX: +49 (0) 211/50098-50

Διεύθυνση e-mail: info@fujitsu-general.de

Έδρα της εταιρείας

Düsseldorf

Πρωτοδικείο

Amtsgericht Düsseldorf

Αριθμός μητρώου

HRB 13904

Διευθύνων Σύμβουλος

Takashi Harada

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων

DE119263758

Κατάλογος αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Φόρμα ερωτήσεων (Παγκόσμιος ιστότοπος)