Grupo FUJITSU GENERAL Gestión

(A 28 Junio de 2023)

Miembros del Consejo

Presidente y director ejecutivo

Etsuro Saito

Vicepresidente y director representante

Hiroshi Niwayama

Director

Hisashi Sakamaki

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Osami Maehara

Ryuichi Kubota

Director y vicepresidente ejecutivo sénior corporativo

Tsunenao Kosuda

Director y vicepresidente ejecutivo corporativo

Tadashi Hasegawa

Hiroyuki Yokoyama

Director y primer vicepresidente ejecutivo sénior corporativo

Masaki Sugiyama

Junta de auditoría y supervisión

Miembro de la junta de auditoría y supervisión

Akira Inoue

Yoshinobu Miyajima

Auditor

Yoichi Hirose

Directores ejecutivos

Presidente y director ejecutivo

Etsuro Saito

Vicepresidente y director representante

Hiroshi Niwayama

Vicepresidente ejecutivo sénior corporativo

Tsunenao Kosuda

Vicepresidente ejecutivo corporativo

Tadashi Hasegawa

Hiroyuki Yokoyama

Primer vicepresidente sénior corporativo

Masaki Sugiyama

Susumu Ohkawara

Vicepresidente sénior corporativo

Kimihiko Shimizu

Masataka Eto

Yosuke Nakagawa

Takumi Tsubouchi

Masashi Okada

Atsushi Itagaki

Vicepresidente corporativo

Masahiko Naito

Hiroyuki Sato

Hiroshi Kobayashi

Toshio Kano

Shigeki Asai

Yasushi Asanuma

Miembro

Eiji Futagami