Kontsern FUJITSU GENERAL Ettevõtte FUJITSU GENERAL tee

Ettevõtte FUJITSU GENERAL uus tee

Meie missioon

-Ühised pingutused meie tuleviku nimel-

Innovatsiooni ja tehnoloogia abil pakume klientidele ja kogu ülemaailmsele ühiskonnale paremat tulevikku ja meelerahu.

Meie filosoofia

-Spontaanne tegutsemine-

Võtame meeleldi vastu uusi väljakutseid, investeerides oma isiklikku arengusse ning rakendades jätkuvat loomingulisust ja spontaanset hoiakut.

-Oma tiimi arendamine-

Peame lugu ja hindame oma inimesi, kasutades optimaalselt nende oskuseid meeldivas ja mitmekesises töökeskkonnas ning pidades oluliseks omavahelist suhtlust.

-Väärtuste terviklikkus-

Eesmärkide saavutamiseks tegutseme alati ausalt ja ühiseid eetikatavasid järgides.

Tegevusjuhend

  • Austame inimõiguseid.
  • Järgime kõiki seaduseid ja määruseid.
  • Tegutseme ettevõtluses õiglaselt.
  • Kaitseme intellektuaalomandit ja peame seda oluliseks.
  • Säilitame konfidentsiaalsust.
  • Me ei kasuta organisatsioonis oma ametikohta isikliku kasu saamiseks.