FUJITSU GENERAL Gruppe Management

(Stand 28. Juni 2023)

Vorstandsmitglieder

Präsident & Geschäftsführer

Etsuro Saito

Vizepräsident und stellvertretender Direktor

Hiroshi Niwayama

Director

Hisashi Sakamaki

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Osami Maehara

Ryuichi Kubota

Director & Corporate Senior Executive Vice President

Tsunenao Kosuda

Director & Corporate Senior Executive Vice President

Tadashi Hasegawa

Hiroyuki Yokoyama

Director & Corporate First Senior Vice President

Masaki Sugiyama

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board Member

Akira Inoue

Yoshinobu Miyajima

Auditor

Youichi Hirose

Corporate Executive Officers, Fellows

Präsident & Geschäftsführer

Etsuro Saito

Vizepräsident und stellvertretender Direktor

Hiroshi Niwayama

Corporate Senior Executive Vice President

Tsunenao Kosuda

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Tadashi Hasegawa

Hiroyuki Yokoyama

Corporate First Senior Vice President

Masaki Sugiyama

Susumu Ohkawara

Corporate Senior Vice President

Kimihiko Shimizu

Masataka Eto

Yosuke Nakagawa

Takumi Tsubouchi

Masashi Okada

Atsushi Itagaki

Corporate Vice President

Masahiko Naito

Hiroyuki Sato

Hiroshi Kobayashi

Toshio Kano

Shigeki Asai

Yasushi Asanuma

Fellow

Eiji Futagami