ติดต่อ

ติดต่องานบริการผลิตภัณฑ์และการบริการ

ติดต่อบริษัท

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของเรา โปรดติดต่อเราโดยช่องทางต่อไปนี้

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์:
038-490-440, 441, 442, 443, 444
โทรสาร:
038-490-195, 197
อีเมล:
แบบฟอร์มสอบถาม (เว็บไซต์ทั่วโลก)

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานขายกรุงเทพฯ

โทรศัพท์:
66-2787-8111
โทรสาร:
66-2787-8106
รูปแบบ:
แบบฟอร์มสอบถาม

บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์:
038-400-115
โทรสาร:
038-400-119

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล แอร์คอนดิชั่นนิ่ง อาร์แอนด์ดี (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์:
038-490-193, 194
โทรสาร:
038-490-198

ติดต่องานข่าวสารประชาสัมพันธ์

รูปแบบ:
แบบฟอร์มสอบถาม (เว็บไซต์ทั่วโลก)