AIRSTAGE™ VRF-system V-III-serien

Systemöversikt

Utmärkt energibesparing

Värmepumpen, som helt fungerar som inverter, ger mycket energieffektiv luftkonditionering för individuell kyldrift och uppvärmning året runt.

Utmärkt flexibilitet i utformningen för placering i alla typer av byggnader

Flexibiliteten i utformningen uppfyller de olika behoven för installation av luftkonditioneringar i höghus, t.ex. tak, koncentrerad installation av utomhusenheter kombinerat med individuell installation av inomhusenheter på våningsplan. Den här flexibiliteten uppnås genom en kombination av stor kapacitet, tillräcklig anslutningskapacitet och en utformning med högt statiskt tryck.

Enkel installation och enkelt underhåll

Den flexibla kommunikationsmetoden och röranslutningen gör installation och underhåll enkelt även för stora system.

Funktioner

08:38

Enastående effektivitet i verkliga driftsförhållanden

Användningen av vår egenutvecklade värmeväxlarstruktur och högeffektiva dubbelkompressorer med likström uppnår den bästa värmefaktorn (COP) i sin klass i varje kombination.

Utrymmesbesparande kombination

Utrymmesbesparande kombination – bild

Energieffektiv kombination

Energieffektiv kombination – bild

För kombination med 24 hk

För kombination med 24 hk – bild

Energibesparande teknik för ökad operativ effektivitet

Energibesparande teknik för att öka driftseffektiviteten – bild

Stor kraftfull propellerfläkt

Fläkten med CFD-teknik*1 ger både hög prestanda och lågbrusdrift.

*1.
CFD: Computational Fluid Dynamics (beräkningsströmningsdynamik)

Trefas likströmsfläktmotor

Användning av en likströmsfläktmotor med avancerad styrning förbättrar energieffektiviteten avsevärt. Dessutom arbetar den här motorn tyst.

Underkylningsvärmeväxlare

Dubbelrörsstrukturen med interna projektioner ger utmärkt värmeväxlingseffektivitet.

Styrning av sinusvåg på likströmsinverter

Användning av en motor med en intelligent strömmodul (IPM) minskar växlingsförlust och uppnår utmärkt effektivitet.

Högeffektiv inverterkompressor med likström och stor kapacitet

En högeffektiv dubbelroterande likströmskompressor med stor kapacitet ger utmärkt mellankapacitet.

Fyrsidig värmeväxlare

Den fyrsidiga värmeväxlaren ökar den effektiva ytarean och förbättrar värmeväxlingens effektivitet avsevärt.

Snedställda hörn på främre luftintagsport

När flera utomhusenheter är installerade förbättrar det unikt formade främre intaget luftflödet in i värmeväxlaren.