Värmepump av modulär typ V-III TROPICAL-serien AJY342LNLBHH

Outdoor unit

Utomhusenhet :
AJY126LNLBH
Utomhusenhet :
AJY108LNLBH
Utomhusenhet :
AJY108LNLBH
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Utmärkt energibesparing
  • Utmärkt flexibilitet i utformningen för placering i alla typer av byggnader
  • Enkel installation och enkelt underhåll
  • Energibesparande teknik för ökad operativ effektivitet
  • Noggrann rostskyddsbehandling
  • Enastående kylningskapacitet

Kapacitet

Kylning  107.0 kW
Uppvärmning  120.0 kW


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 38
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 55
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 53.5 - 139.1 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning ~400 V
Frekvens 50,60 Hz
Kapacitet Kylning 107.0 kW
Uppvärmning 120.0 kW
Ineffekt Kylning 28.88 kW
Uppvärmning 28.47 kW
EER Kylning 3.70 W/W
COP Uppvärmning 4.21 W/W
Luftflödeshastighet 13000×3 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 64 dB(A)
Uppvärmning 65 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 84 dB(A)
Uppvärmning 88 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 11.0×3 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1690×3 mm
Bredd 1240×3 mm
Djup 765×3 mm
Nettovikt 279×3 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 11.8×3 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska 19.05 mm
Gas 41.27 mm
Driftsområde Kylning -5 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m.
*1
Minsta antal anslutningsbara inomhusenheter är två.
*2
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. Vid mätning i faktiskt installerat tillstånd
tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis större än det angivna värdet.

Mått

Utomhusenhet : AJY126LNLBH / AJY108LNLBH / AJY108LNLBH

Outdoor unit