Värmepump av modulär typ V-III TROPICAL-serien AJY216LNLBHH

Outdoor unit

Utomhusenhet :
AJY072LNLBH
Utomhusenhet :
AJY072LNLBH
Utomhusenhet :
AJY072LNLBH
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Utmärkt energibesparing
  • Utmärkt flexibilitet i utformningen för placering i alla typer av byggnader
  • Enkel installation och enkelt underhåll
  • Energibesparande teknik för ökad operativ effektivitet
  • Noggrann rostskyddsbehandling
  • Enastående kylningskapacitet

Kapacitet

Kylning  67.2 kW
Uppvärmning  75.0 kW


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 24
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 39
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 33.6 - 87.3 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning ~400 V
Frekvens 50,60 Hz
Kapacitet Kylning 67.2 kW
Uppvärmning 75.0 kW
Ineffekt Kylning 15.60 kW
Uppvärmning 15.51 kW
EER Kylning 4.31 W/W
COP Uppvärmning 4.84 W/W
Luftflödeshastighet 11100×3 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 61 dB(A)
Uppvärmning 63 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 82 dB(A)
Uppvärmning 85 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 7.5×3 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1690×3 mm
Bredd 930×3 mm
Djup 765×3 mm
Nettovikt 255×3 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 11.7×3 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska 15.88 mm
Gas 34.92 mm
Driftsområde Kylning -5 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m.
*1
Minsta antal anslutningsbara inomhusenheter är två.
*2
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. Vid mätning i faktiskt installerat tillstånd
tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis större än det angivna värdet.

Mått

Utomhusenhet : AJY072LNLBH / AJY072LNLBH / AJY072LNLBH

Outdoor unit