Värmepump av modulär typ V-III TROPICAL-serien AJY162LNLBHH

Outdoor unit

Utomhusenhet :
AJY090LNLBH
Utomhusenhet :
AJY072LNLBH
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Utmärkt energibesparing
  • Utmärkt flexibilitet i utformningen för placering i alla typer av byggnader
  • Enkel installation och enkelt underhåll
  • Energibesparande teknik för ökad operativ effektivitet
  • Noggrann rostskyddsbehandling
  • Enastående kylningskapacitet

Kapacitet

Kylning  50.4 kW
Uppvärmning  56.5 kW


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 18
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 29
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 25.2 - 65.5 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning ~400 V
Frekvens 50,60 Hz
Kapacitet Kylning 50.4 kW
Uppvärmning 56.5 kW
Ineffekt Kylning 12.48 kW
Uppvärmning 12.42 kW
EER Kylning 4.04 W/W
COP Uppvärmning 4.55 W/W
Luftflödeshastighet 11100×2 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 60 dB(A)
Uppvärmning 62 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 81 dB(A)
Uppvärmning 84 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 7.5×2 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1690 mm
Bredd 930×2 mm
Djup 765 mm
Nettovikt 279×2 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 11.7×2 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska 15.88 mm
Gas 28.58 mm
Driftsområde Kylning -5 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m.
*1
Minsta antal anslutningsbara inomhusenheter är två.
*2
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. Vid mätning i faktiskt installerat tillstånd
tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis större än det angivna värdet.

Mått

Utomhusenhet : AJY090LNLBH / AJY072LNLBH

Outdoor unit