Värmepump av modulär typ V-III TROPICAL-serien AJY162LNLBH

Outdoor unit

Utomhusenhet :
AJY162LNLBH
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Utmärkt energibesparing
  • Utmärkt flexibilitet i utformningen för placering i alla typer av byggnader
  • Enkel installation och enkelt underhåll
  • Energibesparande teknik för ökad operativ effektivitet
  • Noggrann rostskyddsbehandling
  • Enastående kylningskapacitet

Kapacitet

Kylning  50.0 kW
Uppvärmning  50.0 kW


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 18
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 29
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 25 - 65 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning ~400 V
Frekvens 50,60 Hz
Kapacitet Kylning 50.0 kW
Uppvärmning 50.0 kW
Ineffekt Kylning 16.56 kW
Uppvärmning 13.63 kW
EER Kylning 3.02 W/W
COP Uppvärmning 3.67 W/W
Luftflödeshastighet 13,700 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 63 dB(A)
Uppvärmning 64 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 84 dB(A)
Uppvärmning 86 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 11 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1,690 mm
Bredd 1,240 mm
Djup 765 mm
Nettovikt 279 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 11.8 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska 15.88 mm
Gas 28.58 mm
Driftsområde Kylning -15 till 52 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m.
*1
Minsta antal anslutningsbara inomhusenheter är två.
*2
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. Vid mätning i faktiskt installerat tillstånd
tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis större än det angivna värdet.

Mått

Utomhusenhet : AJY162LNLBH

Outdoor unit