Värmepump av modulär typ V-III TROPICAL-serien AJY126LNLBH

Outdoor unit

Utomhusenhet :
AJY126LNLBH
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Utmärkt energibesparing
  • Utmärkt flexibilitet i utformningen för placering i alla typer av byggnader
  • Enkel installation och enkelt underhåll
  • Energibesparande teknik för ökad operativ effektivitet
  • Noggrann rostskyddsbehandling
  • Enastående kylningskapacitet

Kapacitet

Kylning  40.0 kW
Uppvärmning  45.0 kW


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 14
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 23
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 20 - 52 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning ~400 V
Frekvens 50,60 Hz
Kapacitet Kylning 40.0 kW
Uppvärmning 45.0 kW
Ineffekt Kylning 10.96 kW
Uppvärmning 11.17 kW
EER Kylning 3.65 W/W
COP Uppvärmning 4.03 W/W
Luftflödeshastighet 13,000 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 60 dB(A)
Uppvärmning 62 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 81 dB(A)
Uppvärmning 84 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 11 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1,690 mm
Bredd 1,240 mm
Djup 765 mm
Nettovikt 279 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 11.8 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska 12.70 mm
Gas 28.58 mm
Driftsområde Kylning -15 till 52 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m.
*1
Minsta antal anslutningsbara inomhusenheter är två.
*2
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. Vid mätning i faktiskt installerat tillstånd
tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis större än det angivna värdet.

Mått

Utomhusenhet : AJY126LNLBH

Outdoor unit