Värmepump av modulär typ V-III TROPICAL-serien AJY090LNLBH

Outdoor unit

Utomhusenhet :
AJY090LNLBH
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Utmärkt energibesparing
  • Utmärkt flexibilitet i utformningen för placering i alla typer av byggnader
  • Enkel installation och enkelt underhåll
  • Energibesparande teknik för ökad operativ effektivitet
  • Noggrann rostskyddsbehandling
  • Enastående kylningskapacitet

Kapacitet

Kylning  28.0 kW
Uppvärmning  31.5 kW


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 10
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 16
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 14 - 36.4 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning ~400 V
Frekvens 50,60 Hz
Kapacitet Kylning 28.0 kW
Uppvärmning 31.5 kW
Ineffekt Kylning 7.28 kW
Uppvärmning 7.25 kW
EER Kylning 3.85 W/W
COP Uppvärmning 4.35 W/W
Luftflödeshastighet 11,100 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 58 dB(A)
Uppvärmning 59 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 79 dB(A)
Uppvärmning 81 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 7.5 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1,690 mm
Bredd 930 mm
Djup 765 mm
Nettovikt 255 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 11.7 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska 12.70 mm
Gas 22.22 mm
Driftsområde Kylning -15 till 52 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m.
*1
Minsta antal anslutningsbara inomhusenheter är två.
*2
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. Vid mätning i faktiskt installerat tillstånd
tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis större än det angivna värdet.

Mått

Utomhusenhet : AJY090LNLBH

Outdoor unit