Väggfäste för split-system Designer-serien (sofistikation och design)

Modeller

230 V enfas
ASYG09LTCA
ASYG12LTCA

Funktioner

Väggmonterade split-system – Designer-seriens funktioner

Tunn och slimmad design

En stor flyttbar frontpanel och en flervägsvärmeväxlare med hög densitet

Den tunna utformningen hos den här inomhusenheten uppnås genom att en flervägsvärmeväxlare med hög densitet och en högeffektiv vindfläkt används.

Personsensor

Personsensorn övervakar en persons rörelser i ett rum. När den upptäcker att en person har lämnat rummet växlar den luftkonditioneringen till drift med låg kapacitet. När den upptäcker en person igen växlar enheten tillbaka till föregående driftläge.

Kraftfull uppvärmning

Den här enheten kan bibehålla sin nominella uppvärmningskapacitet när utomhustemperaturen faller till -7 °C. Den är utformad för att även fungera vid utomhustemperaturer ned till -20 °C.

3-lägestimer (veckovis/program/insomning)

Låg omgivningstemperatur

Veckotimer kan ställas in med en trådlös fjärrstyrenhet. Upp till fyra på/av-tider kan ställas in per dag och upp till 28 per vecka. Funktionerna programtimer och insomningstimer väljs med en knapptryckning.

Låg omgivningstemperatur

Låg omgivningstemperatur