Väggfäste för split-system Standard-serien (komfort för stora rum)

Modeller

230 V enfas
ASYG18LFCA
ASYG24LFCC
ASYG30LFCA

Funktioner

Luftflödet uppåt/nedåt ger kraftfull uppvärmning på golvnivå.

Vänster/höger-luftflöde förhindrar att kall luft blåser direkt på personerna i rummet.

Luftreningsfilter

Antibakteriellt deodoriserande förfilter med särskilt keramiskt pulver

*
Olika filter används på varje sida

Jondeodoriseringsfilter

Filtret deodoriserar luften genom att sönderdela absorberade lukter med hjälp av oxiderande och luktreducerande effekter av joner som bildas av extremt fin partikelkeramik.

Apple-katekinfilter

Apple-katekinfiltret använder statisk elektricitet för att avlägsna fina partiklar och damm i luften.

Flexibel installation

Låg omgivningstemperatur