Väggfäste för split-system Flagship-serien nocria™X

Modeller

230 V enfas
ASYG09KXCA
ASYG12KXCA

Funktioner

Den nya luftflödesutformningen

nocria™ DUAL BLASTER, VÄRLDENS FÖRSTA

nocria™ X är utrustad med avancerad teknik för luftflödeskontroll och ger en upplevelse av överlägsen komfort och utmärkt energisnål prestanda.

*
Lanserades 2012. I kategorin luftkonditioneringar för hemmet (källa: Fujitsu General Limited).

Uppvärmning Luftkonditioneringen värmer rummet försiktigt.

Uppvärmning – bild

Dubbelfläkten hindrar den varma luften från att stiga och expanderar komfortzonen på den lägre nivån.

Kylning Luftkonditioneringen förbättrar luftcirkulationen i rummet.

Kylning – bild

Den svala luften cirkulerar i rummet för att ge stabil temperaturstyrning.

Uppvärmning på golvnivå

Luftflödet från dubbla fläktar förbättrar uppvärmningen på golvnivå.

Uppvärmning med dubbla fläktar – bild
Dubbla fläktar i drift
I drift – bild

Det varma luftflödet höll sig lägre och längre bort för att värma personerna i rummet ända ned till fötterna

Dubbla fläktar ej i drift
Ej i drift – bild

Varmt luftflöde som färdas uppåt

Dubbla fläktar ger bättre kylningsprestanda.

Generellt sett gäller att ju högre vindhastigheten är, desto lägre blir den kännbara kroppstemperaturen.

Kylning med dubbla fläktar – bild

Dubbla fläktar i drift

I drift – bild

Luftflöde vid kyldrift

*
Luftflöde vid rumstemperatur
Dubbla fläktar ej i drift
Ej i drift – bild

Luftflöde vid kyldrift

Komfort med dubbla fläktar

Trådlös fjärrstyrenhet

Sidoluftflödet kan justeras med knappen Comfort (komfort) på den trådlösa fjärrstyrenheten.

Hög energieffektivitet under alla säsonger

Rankning: A+++, SEER: 8,5*, SCOP:  5,1*
*
Gäller modeller i alla klasser

Personsensor

Personsensorn övervakar en persons rörelser i ett rum. När den upptäcker att en person har lämnat rummet växlar den luftkonditioneringen till drift med låg kapacitet. När den upptäcker en person igen växlar enheten tillbaka till föregående driftläge.

[a] Temperaturavkänning

[b] Personavkänning

Personavkänning – bild

Person som lämnar rummet

Person som lämnar rummet

Drift i energisparläge

Drift i energisparläge

Återgå till föregående läge

Återgå till föregående läge

Automatisk rengöring av filter

Världens första

Damm som samlas på filtret avlägsnas automatiskt för att förbättra energieffektiviteten.

*
Lanserades 2002. I kategorin luftkonditioneringar för hemmet (källa: Fujitsu General Limited).

System för automatisk rengöring av filter

Filtret är indelat i fem sektioner, som alla rengörs automatiskt. Allt du behöver göra är att kasta bort damm som samlas i dammbehållaren vart femte år.

[a] Filter

[b] Huvudborste

[c] Damm

[d] Självrengörande borste

[E] Dammbehållare

*
Damm lagras i dammbehållaren tills det kasseras.

Luftrengöring med plasma

Luft som passerar genom inomhusenheten rengörs av en inbyggd elektrostatisk dammuppsamlare. Pollen, damm i hemmet och andra mycket små föroreningar samlas upp och avlägsnas från luften elektrostatiskt.

*
Elektrostatisk dammuppsamlare

Värmeväxlare med självrengörande beläggning

Antibakteriell beläggning* – bild

Smuts som samlas på värmeväxlaren tvättas bort av vattendroppar som bildas under kylning/torkning.

*
Antibakteriell beläggning (inte effektiv för att förhindra mögel på värmeväxlaren)

Styrning med smart enhet Adapter för trådlöst LAN ingår

Mobilstyrning – bild

Du kan styra luftkonditioneringen med din smartphone, surfplatta eller dator var du än befinner dig i eller utanför huset eller byggnaden. (En trådlös LAN-adapter medföljer som standard för installation på plats)

Lågt GWP* för köldmedium

R32-köldmedium

R32-köldmediet har ett GWP-värde som är en tredjedel av R410A, det vanliga köldmediet för luftkonditioneringar. R32 används i stor utsträckning inom branschen.

*
GWP: Global uppvärmningspotential