Väggfäste för split-system Standard-serien (högeffektiv och för stora rum)

Modeller

230 V enfas
ASYG30KMTA
ASYG36KMTA

Funktioner

Liten och lätt utomhusenhet

Utomhusenheten i den här serien är mindre och lättare än en tidigare utomhusenhet. Den kan monteras i trånga utrymmen.

Personsensor

Personsensorn övervakar en persons rörelser i ett rum. När den upptäcker att en person har lämnat rummet växlar den luftkonditioneringen till drift med låg kapacitet. När den upptäcker en person igen växlar enheten tillbaka till föregående driftläge.

Använder R32-köldmedium

R32-köldmedium är ett miljövänligt köldmedium med betydligt lägre global uppvärmningspotential (GWP, Global Warming Potential) än vanligt köldmedium.

Styrning med smart enhet (tillval)

Med tillvalet trådlös LAN-adapter installerad i luftkonditioneringen kan du styra den var som helst ifrån med din smarta enhet. Installation av adaptern kräver inget tekniskt arbete.

Du måste installera appen FGLair™ på din smarta enhet för att kunna styra luftkonditioneringen.

*
FGLair är ett varumärke som tillhör Fujitsu General Limited.