Väggfäste Standard-serien (ny utformning och stor kapacitet) ASYG36LMTA

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM V-PAM
Inomhusenhet :
ASYG36LMTA
Utomhusenhet :
AOYG36LMTA
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Stor kapacitet och kraftfullt luftflöde
  • Personsensor
  • Serverrumsfunktion
  • Hög energieffektivitet under alla säsonger
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Personsensor (energibesparande): Luftkonditioneringen växlar till drift med minskad effekt när den inte känner av någon rörelse från personer i rummet. Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Kraftfullt läge: Luftkonditioneringen arbetar med maximal luftflödesnivå och kompressorhastighet för att kyla eller värma rummet snabbt. Perfekt för användning i ett serverrum: Anslut två inomhusenheter som fungerar tillsammans i kylningsläge även när utomhustemperaturen är låg. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Lågbrusläge: Minskar ljudnivån på en utomhusenhet. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk dubbel svängningsrörelse: Aktiverar komplex svängningsrörelse av ventilationsgallret i både horisontell och vertikal riktning. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Veckotimer: Ställer in olika på/av-tider för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Jondeodoriseringsfilter: Deodoriserar luften genom att sönderdela absorberade lukter med hjälp av oxiderande och luktreducerande effekter av joner som bildas av extremt fin partikelkeramik. Apple-katekinfilter: Apple-katekinfiltret använder statisk elektricitet för att avlägsna fina partiklar och damm i luften. Tvättbar panel: Frontpanelen kan enkelt tas bort och rengöras. Blue Fin

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  9.4 kW
Uppvärmning  10.1 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 9.4 kW(2.9 - 10.0) kW
Uppvärmning 10.1 kW (2.7 - 11.2) kW
Ineffekt Kylning 3.16 kW
Uppvärmning 2.96 kW
EER Kylning 2.97 W/W
COP Uppvärmning 3.41 W/W
Pdesign Kylning 9.4 kW
Uppvärmning (-10°C) 7.1 kW
SEER Kylning 5.73 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.19 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A++
Uppvärmning A+
Max. driftström Kylning 19.0 A
Uppvärmning 19.0 A
Årlig energiförbrukning Kylning 575 kWh/a
Uppvärmning 2,373 kWh/a
Fuktborttagning 3.7 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 50 dB(A)
Medel 44 dB(A)
Låg 38 dB(A)
Tyst 31 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 49 dB(A)
Medel 44 dB(A)
Låg 39 dB(A)
Tyst 33 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 55 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 56 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 65 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 65 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 68 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 70 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 1380 m3/h
Utomhus Hög 3800 m3/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 340 mm
Bredd 1150 mm
Djup 280 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 830 mm
Bredd 900 mm
Djup 330 mm
Nettovikt Inomhus 18 kg (40 lbs)
Utomhus 61 kg (134 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 9.52 mm
Gas 15.88 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 13.8 mm
Utomhus 15.8 till 16.7 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 50 (20) m
Max. Höjdskillnad 30 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 2,100 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ASYG36LMTA

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNRYZ2
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RLRY
Kommunikationssatser
UTY-TWRX
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
Kretskort för extern ingång och utgång
UTY-XCSXZ1
Kretskortslåda för extern ingång och utgång
UTZ-GXXB
externa anslutningssatser
UTY-XWZX