Väggfäste Standard-serien (komfort för stora rum) ASYG30LFCA

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM i-PAM
Inomhusenhet :
ASYG30LFCA
Utomhusenhet :
AOYG30LFT
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Luftflödet uppåt/nedåt ger kraftfull uppvärmning på golvnivå.
  • Luftflödet uppåt/nedåt förhindrar att kall luft blåser direkt mot personerna i rummet.
  • Luftreningsfilter
  • Flexibel installation
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Effektdiffusor: Ett extra ventilationsgaller aktiveras baserat på återkoppling från övervakningsgivarna för att snabbt kyla eller värma rummet. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk dubbel svängningsrörelse: Aktiverar komplex svängningsrörelse av ventilationsgallret i både horisontell och vertikal riktning. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Jondeodoriseringsfilter: Deodoriserar luften genom att sönderdela absorberade lukter med hjälp av oxiderande och luktreducerande effekter av joner som bildas av extremt fin partikelkeramik. Apple-katekinfilter: Apple-katekinfiltret använder statisk elektricitet för att avlägsna fina partiklar och damm i luften. Tvättbar panel: Frontpanelen kan enkelt tas bort och rengöras. Blue Fin

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  8.0 kW
Uppvärmning  8.8 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 8.0 kW(2.9 - 9.0) kW
Uppvärmning 8.8 kW (2.2 - 11.0) kW
Ineffekt Kylning 2.49 kW
Uppvärmning 2.44 kW
EER Kylning 3.21 W/W
COP Uppvärmning 3.61 W/W
Pdesign Kylning 8.0 kW
Uppvärmning (-10°C) 8.0 kW
SEER Kylning 5.69 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 3.80 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A+
Uppvärmning A
Max. driftström Kylning 17.0 A
Uppvärmning 19.0 A
Årlig energiförbrukning Kylning 492 kWh/a
Uppvärmning 2941 kWh/a
Fuktborttagning 3.2 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 48 dB(A)
Medel 42 dB(A)
Låg 37 dB(A)
Tyst 33 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 49 dB(A)
Medel 42 dB(A)
Låg 37 dB(A)
Tyst 33 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 53 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 56 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 64 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 64 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 68 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög - dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 1100 m3/h
Utomhus Hög 3600 m3/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 320 mm
Bredd 998 mm
Djup 238 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 830 mm
Bredd 900 mm
Djup 330 mm
Nettovikt Inomhus 14 kg (31 lbs)
Utomhus 61 kg (135 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 9.52 mm
Gas 15.88 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 12 mm
Utomhus 16 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 50 (20) m
Max. Höjdskillnad 30 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 2,100 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ASYG30LFCA

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM