Väggfäste Standard-serien (komfort för stora rum) ASYG18LFCA

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM i-PAM
Inomhusenhet :
ASYG18LFCA
Utomhusenhet :
AOYG18LFC
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Luftflödet uppåt/nedåt ger kraftfull uppvärmning på golvnivå.
  • Luftflödet uppåt/nedåt förhindrar att kall luft blåser direkt mot personerna i rummet.
  • Luftreningsfilter
  • Flexibel installation
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Effektdiffusor: Ett extra ventilationsgaller aktiveras baserat på återkoppling från övervakningsgivarna för att snabbt kyla eller värma rummet. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk dubbel svängningsrörelse: Aktiverar komplex svängningsrörelse av ventilationsgallret i både horisontell och vertikal riktning. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Jondeodoriseringsfilter: Deodoriserar luften genom att sönderdela absorberade lukter med hjälp av oxiderande och luktreducerande effekter av joner som bildas av extremt fin partikelkeramik. Apple-katekinfilter: Apple-katekinfiltret använder statisk elektricitet för att avlägsna fina partiklar och damm i luften. Tvättbar panel: Frontpanelen kan enkelt tas bort och rengöras.

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  5.2 kW
Uppvärmning  6.3 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 5.2 kW(0.9 - 6.0) kW
Uppvärmning 6.3 kW (0.9 - 9.1) kW
Ineffekt Kylning 1.52 kW
Uppvärmning 1.71 kW
EER Kylning 3.42 W/W
COP Uppvärmning 3.68 W/W
Pdesign Kylning 5.2 kW
Uppvärmning (-10°C) 5.9 kW
SEER Kylning 6.94 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 3.87 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A+
Uppvärmning A
Max. driftström Kylning 9.0 A
Uppvärmning 12.5 A
Årlig energiförbrukning Kylning 262 kWh/a
Uppvärmning 2130 kWh/a
Fuktborttagning 2.6 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 43 dB(A)
Medel 37 dB(A)
Låg 33 dB(A)
Tyst 26 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 42 dB(A)
Medel 37 dB(A)
Låg 33 dB(A)
Tyst 25 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 50 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 51 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 58 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 58 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 65 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög - dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 900 m3/h
Utomhus Hög 2150 m3/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 320 mm
Bredd 998 mm
Djup 238 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 620 mm
Bredd 790 mm
Djup 290 mm
Nettovikt Inomhus 14 kg (31 lbs)
Utomhus 41 kg (90 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 6.35 mm
Gas 12.7 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 12 mm
Utomhus 16 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 25 (15) m
Max. Höjdskillnad 20 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 1,200 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ASYG18LFCA

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM