Väggfäste Designer-serien (sofistikation och design) ASYG09LTCA

Hydraulenhet och utomhusenhet

iF Product Design Award 2012, Good Design, vinnare av Red Dot Design Award 2012 GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM i-PAM
Inomhusenhet :
ASYG09LTCA
Utomhusenhet :
AOYG09LTC
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Tunn och slimmad design
  • Personsensor
  • Kraftfull uppvärmning
  • 3-lägestimer (veckovis/program/insomning)
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Personsensor (energibesparande): Luftkonditioneringen växlar till drift med minskad effekt när den inte känner av någon rörelse från personer i rummet. Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Kraftfull uppvärmning: Bibehåller den nominella uppvärmningskapaciteten även när utomhustemperaturen sjunker till -7 °C. Kraftfullt läge: Luftkonditioneringen arbetar med maximal luftflödesnivå och kompressorhastighet för att kyla eller värma rummet snabbt. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Lågbrusläge: Minskar ljudnivån på en utomhusenhet. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Ventilationsgaller med vertikal svängningsrörelse: Ventilationsgallret svänger automatiskt upp och ned. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Veckotimer: Ställer in olika på/av-tider för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Jondeodoriseringsfilter: Deodoriserar luften genom att sönderdela absorberade lukter med hjälp av oxiderande och luktreducerande effekter av joner som bildas av extremt fin partikelkeramik. Apple-katekinfilter: Apple-katekinfiltret använder statisk elektricitet för att avlägsna fina partiklar och damm i luften.

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  2.5 kW
Uppvärmning  3.2 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 2.5 kW(0.9 - 3.5) kW
Uppvärmning 3.2 kW (0.9 - 5.4) kW
Ineffekt Kylning 0.505 kW
Uppvärmning 0.660 kW
EER Kylning 4.95 W/W
COP Uppvärmning 4.85 W/W
Pdesign Kylning 2.5 kW
Uppvärmning (-10°C) 3.0 kW
SEER Kylning 8.50 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.60 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A+++
Uppvärmning A++
Max. driftström Kylning 6.5 A
Uppvärmning 9.0 A
Årlig energiförbrukning Kylning 103 kWh/a
Uppvärmning 912 kWh/a
Fuktborttagning 1.3 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 42 dB(A)
Medel 36 dB(A)
Låg 32 dB(A)
Tyst 21 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 42 dB(A)
Medel 37 dB(A)
Låg 32 dB(A)
Tyst 21 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 48 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 50 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 59 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 61 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 63 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 65 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 800 m3/h
Utomhus Hög 1,700 m3/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 282 mm
Bredd 870 mm
Djup 185 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 540 mm
Bredd 790 mm
Djup 290 mm
Nettovikt Inomhus 9.5 kg (21 lbs)
Utomhus 33 kg (73 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 6.35 mm
Gas 9.52 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 13.8 mm
Utomhus 15.8 till 16.7 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 20 (15) m
Max. Höjdskillnad 15 m
Driftsområde Kylning -10 till 43 °C DB
Uppvärmning -20 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 1,050 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ASYG09LTCA

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
Kommunikationssatser
UTY-TWBXF