Väggfäste Designer-serien (hög COP) ASYG07LUCA

Hydraulenhet och utomhusenhet

iF Product Design Award 2012 vinnare av red dot design award 2012 GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM i-PAM
Inomhusenhet :
ASYG07LUCA
Utomhusenhet :
AOYG07LUCA
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Tunn och slimmad design
  • Kraftfull drift
  • 3-lägestimer (veckovis/program/insomning)
  • 10 °C uppvärmning
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Kraftfullt läge: Luftkonditioneringen arbetar med maximal luftflödesnivå och kompressorhastighet för att kyla eller värma rummet snabbt. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Lågbrusläge: Minskar ljudnivån på en utomhusenhet. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Ventilationsgaller med vertikal svängningsrörelse: Ventilationsgallret svänger automatiskt upp och ned. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Veckotimer: Ställer in olika på/av-tider för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Jondeodoriseringsfilter: Deodoriserar luften genom att sönderdela absorberade lukter med hjälp av oxiderande och luktreducerande effekter av joner som bildas av extremt fin partikelkeramik. Apple-katekinfilter: Apple-katekinfiltret använder statisk elektricitet för att avlägsna fina partiklar och damm i luften.

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  2.0 kW
Uppvärmning  3.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 2.0 kW(0.5 - 3.0) kW
Uppvärmning 3.0 kW (0.5 - 4.0) kW
Ineffekt Kylning 0.460 kW
Uppvärmning 0.740 kW
EER Kylning 4.35 W/W
COP Uppvärmning 4.05 W/W
Pdesign Kylning 2.0 kW
Uppvärmning (-10°C) 2.6 kW
SEER Kylning 7.20 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.02 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A++
Uppvärmning A+
Max. driftström Kylning 6.0 A
Uppvärmning 7.5 A
Årlig energiförbrukning Kylning 97 kWh/a
Uppvärmning 887 kWh/a
Fuktborttagning 1.0 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 38 dB(A)
Medel 35 dB(A)
Låg 31 dB(A)
Tyst 21 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 38 dB(A)
Medel 35 dB(A)
Låg 31 dB(A)
Tyst 21 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 46 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 46 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 57 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 59 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 58 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 58 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 680 m3/h
Utomhus Hög 1,720 m3/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 282 mm
Bredd 870 mm
Djup 185 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 540 mm
Bredd 660 mm
Djup 290 mm
Nettovikt Inomhus 9.5 kg (21 lbs)
Utomhus 23 kg (51 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 6.35 mm
Gas 9.52 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 13.8 mm
Utomhus 15.8 till 16.7 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 20 (15) m
Max. Höjdskillnad 15 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 700 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ASYG07LUCA

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
Kommunikationssatser
UTY-TWBXF