Slim Duct Slimmad och komfort ARYG14LLTB

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM V-PAM
Inomhusenhet :
ARYG14LLTB
Utomhusenhet :
AOYG14LALL
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Slimmad design
  • Flexibel installation
  • Kan väljas utifrån flera statiska tryck
  • Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Dräneringspump som standard

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Ventilationsgaller med vertikal svängningsrörelse: Ventilationsgallret svänger automatiskt upp och ned. Friskluftsintag: Frisk luft kan tas in utifrån av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  4.3 kW
Uppvärmning  5.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 4.3 kW(0.9 - 5.4) kW
Uppvärmning 5.0 kW (0.9 - 6.5) kW
Ineffekt Kylning 1.33 kW
Uppvärmning 1.34 kW
EER Kylning 3.21 W/W
COP Uppvärmning 3.71 W/W
Pdesign Kylning 4.3 kW
Uppvärmning (-10°C) 4.5 kW
SEER Kylning 5.80 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 3.90 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A+
Uppvärmning A+
Max. driftström Kylning 9.0 A
Uppvärmning 12.5 A
Årlig energiförbrukning Kylning 259 kWh/a
Uppvärmning 1614 kWh/a
Fuktborttagning 1.5 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 32 dB(A)
Medel 30 dB(A)
Låg 28 dB(A)
Tyst 26 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 32 dB(A)
Medel 30 dB(A)
Låg 28 dB(A)
Tyst 25 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 49 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 49 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 60 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 60 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 62 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 64 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 800 m3/h
Utomhus Hög 1910 m3/h
Statiskt tryckområde (standard) 0 till 90 (25) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 198 mm
Bredd 700 mm
Djup 620 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 578 mm
Bredd 790 mm
Djup 300 mm
Nettovikt Inomhus 19 kg (42 lbs)
Utomhus 40 kg (88 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 6.35 mm
Gas 12.70 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 25 mm
Utomhus 32 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 25 (15) m
Max. Höjdskillnad 15 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 1,250 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARYG14LLTB

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
IR-mottagarsats
UTY-LRHYM
Fjärrsensorenhet
UTY-XSZX
Sats med automatiskt ventilationsgaller
UTD-GXTA-W