Slim Duct Slimmad och komfort ARYG12LLTB

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM V-PAM
Inomhusenhet :
ARYG12LLTB
Utomhusenhet :
AOYG12LALL
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Slimmad design
  • Flexibel installation
  • Kan väljas utifrån flera statiska tryck
  • Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Dräneringspump som standard

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Ventilationsgaller med vertikal svängningsrörelse: Ventilationsgallret svänger automatiskt upp och ned. Friskluftsintag: Frisk luft kan tas in utifrån av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  3.5 kW
Uppvärmning  4.1 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 3.5 kW(0.9 - 4.4) kW
Uppvärmning 4.1 kW (0.9 - 5.7) kW
Ineffekt Kylning 1.05 kW
Uppvärmning 1.11 kW
EER Kylning 3.33 W/W
COP Uppvärmning 3.69 W/W
Pdesign Kylning 3.5 kW
Uppvärmning (-10°C) 4.2 kW
SEER Kylning 5.90 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.00 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A+
Uppvärmning A+
Max. driftström Kylning 7.5 A
Uppvärmning 10.0 A
Årlig energiförbrukning Kylning 207 kWh/a
Uppvärmning 1467 kWh/a
Fuktborttagning 1.3 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 29 dB(A)
Medel 28 dB(A)
Låg 26 dB(A)
Tyst 25 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 29 dB(A)
Medel 28 dB(A)
Låg 26 dB(A)
Tyst 24 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 47 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 48 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 58 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 58 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 61 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 63 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 650 m3/h
Utomhus Hög 1780 m3/h
Statiskt tryckområde (standard) 0 till 90 (25) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 198 mm
Bredd 700 mm
Djup 620 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 578 mm
Bredd 790 mm
Djup 300 mm
Nettovikt Inomhus 19 kg (42 lbs)
Utomhus 40 kg (88 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 6.35 mm
Gas 9.52 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 25 mm
Utomhus 32 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 25 (15) m
Max. Höjdskillnad 15 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 1,150 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARYG12LLTB

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
IR-mottagarsats
UTY-LRHYM
Fjärrsensorenhet
UTY-XSZX
Sats med automatiskt ventilationsgaller
UTD-GXTA-W