Kanalaggregat med medelstatiskt tryck Kompakt och komfort ARYG36LHTBP

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM i-PAM
Inomhusenhet :
ARYG36LHTBP
Utomhusenhet :
AOYG36LBTA
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Mycket effektiv och tyst drift
  • Automatisk luftflödesjustering
  • Bättre användbarhet
  • Bättre service och underhåll
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Anslutningsbar friskluftskanal: Tar in utomhusluft genom att en bifogad kanal fästs på friskluftsutstötaren, samt en tillvalsdel. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer: Ställer in olika på/av-tider för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Dräneringspump som standard Automatisk luftflödesjustering: Avgör vilken luftflödesnivå som krävs för varje tillämpning och justerar luftflödesvolymen automatiskt. Blue Fin

Alternativ

10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Friskluftsintag: Frisk luft kan tas in utifrån av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  9.4 kW
Uppvärmning  11.2 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 9.4 kW(2.8 - 11.2) kW
Uppvärmning 11.2 kW (2.7 - 12.7) kW
Ineffekt Kylning 2.83 kW
Uppvärmning 3.07 kW
EER Kylning 3.32 W/W
COP Uppvärmning 3.65 W/W
Pdesign Kylning 9.4 kW
Uppvärmning (-10°C) 8.7 kW
SEER Kylning 5.81 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 3.81 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A+
Uppvärmning A
Max. driftström Kylning 20.0 A
Uppvärmning 20.0 A
Årlig energiförbrukning Kylning 566 kWh/a
Uppvärmning 3194 kWh/a
Fuktborttagning 2.0 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 36 dB(A)
Medel 31 dB(A)
Låg 28 dB(A)
Tyst 26 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 33 dB(A)
Medel 31 dB(A)
Låg 28 dB(A)
Tyst 26 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 54 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 55 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 64 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 63 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 69 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 70 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 2050 m3/h
Utomhus Hög 3800 m3/h
Statiskt tryckområde (standard) 30 till 200 (47) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 300 mm
Bredd 1400 mm
Djup 700 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 830 mm
Bredd 900 mm
Djup 330 mm
Nettovikt Inomhus 46 kg (101 lbs)
Utomhus 61 kg (134 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 9.52 mm
Gas 15.88 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 25 mm
Utomhus 32 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 50 (20) m
Max. Höjdskillnad 30 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 2,100 g
Bläddra
*:
Den specifikationen är ännu inte fastställd.

Mått

Inomhusenhet : ARYG36LHTBP

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-TWRXZ3
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RLRY
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
IR-mottagarsats
UTY-LBTYM
Fjärrsensorenhet
UTY-XSZX
externa anslutningssatser
UTY-XWZXZ3
Filter med lång livslängd
UTD-LFNA
externa anslutningssatser
UTY-XWZXZG
Kretskort för extern ingång och utgång
UTY-XCSX
Kretskortsfäste för extern ingång och utgång
UTZ-GXNA