Kanalaggregat med medelstatiskt tryck Kompakt och komfort ARYG14LHTBP

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM V-PAM
Inomhusenhet :
ARYG14LHTBP
Utomhusenhet :
AOYG14LBLA
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Mycket effektiv och tyst drift
  • Automatisk luftflödesjustering
  • Bättre användbarhet
  • Bättre service och underhåll
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Anslutningsbar friskluftskanal: Tar in utomhusluft genom att en bifogad kanal fästs på friskluftsutstötaren, samt en tillvalsdel. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer: Ställer in olika på/av-tider för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Dräneringspump som standard Automatisk luftflödesjustering: Avgör vilken luftflödesnivå som krävs för varje tillämpning och justerar luftflödesvolymen automatiskt.

Alternativ

10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Friskluftsintag: Frisk luft kan tas in utifrån av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  4.3 kW
Uppvärmning  5.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 4.3 kW(0.9 - 5.4) kW
Uppvärmning 5.0 kW (0.9 - 6.5) kW
Ineffekt Kylning 1.18 kW
Uppvärmning 1.25 kW
EER Kylning 3.64 W/W
COP Uppvärmning 4.00 W/W
Pdesign Kylning 4.3 kW
Uppvärmning (-10°C) 4.5 kW
SEER Kylning 6.10 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.00 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A++
Uppvärmning A+
Max. driftström Kylning 9.0 A
Uppvärmning 12.5 A
Årlig energiförbrukning Kylning * kWh/a
Uppvärmning * kWh/a
Fuktborttagning * I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 33 dB(A)
Medel 28 dB(A)
Låg 27 dB(A)
Tyst 25 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 33 dB(A)
Medel 28 dB(A)
Låg 27 dB(A)
Tyst 25 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 49 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 49 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög * dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 64 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 63 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 950 m3/h
Utomhus Hög 1910 m3/h
Statiskt tryckområde (standard) 30 till 200 (35) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 300 mm
Bredd 700 mm
Djup 700 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 578 mm
Bredd 790 mm
Djup 300 mm
Nettovikt Inomhus 27 kg (59 lbs)
Utomhus 40 kg (88 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 6.35 mm
Gas 12.70 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 25 mm
Utomhus 32 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 25 (15) m
Max. Höjdskillnad 15 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 1,250 g
Bläddra
*:
Den specifikationen är ännu inte fastställd.

Mått

Inomhusenhet : ARYG14LHTBP

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNRYZ1
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RLRY
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
Kretskort för extern ingång och utgång
UTY-XCSX
Kretskortsfäste för extern ingång och utgång
UTZ-GXNA
externa anslutningssatser
UTY-XWZXZ3
Filter med lång livslängd
UTD-LFNC
Fjärrsensorenhet
UTY-XSZX