Delade system Mini Duct

Modeller

230 V enfas
ARYG12LSLAP
ARYG14LSLAP
ARYG18LSLAP

Funktioner

Utrymmesbesparande utformning

  • Passar i ett utrymme som är 198 mm högt och 450 mm djupt
  • Kompakt storlek: 27 % mindre än tidigare modeller
  • Lätt: 15,5 kg, 18 % lättare än tidigare BTU-modeller 12 000 och 14 000

Optimal luftflödesbana och lågbrusdrift

Det stabiliserade luftflödet minskar ljudnvån avsevärt.

1.
Luftstabilisator
2.
V-formad värmeväxlare
3.
Högeffektiv likströmsfläktmotor som förbrukar mindre energi

Utformad för enkelt underhåll

Med hjälp av en likströmsfläktmotor kan det statiska trycket justeras mellan 0 och 50 Pa*.

Det statiska trycket kan justeras med en fjärrstyrenhet.

* Mellan 0 och 30 Pa på BTU-modellen 12 000

En dräneringspump är inbyggd i enheten som standard: Det går att nå och byta ut komponenter via enhetens sida för enkelt underhåll.

Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)

  • Luftkonditioneringens tunna utformning ger behaglig kylning och uppvärmning över en stor yta.
  • Tillvalet Automatiskt ventilationsgaller, som passar fint in i alla inredningar, ger behaglig luftkonditionering ned till golvnivå.