Mini Duct ARYG18LSLAP

Inomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM
Inomhusenhet :
ARYG18LSLAP
Utomhusenhet :
AOYG18LALL
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Utrymmesbesparande utformning
  • Optimal luftflödesbana och lågbrusdrift
  • Enkelt underhåll
  • Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Dräneringspump som standard Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  5.2 kW
Uppvärmning  6.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 5.2 kW(0.9 - 5.9) kW
Uppvärmning 6.0 kW (0.9 - 7.5) kW
Ineffekt Kylning 1.62 kW
Uppvärmning 1.77 kW
EER Kylning 3.21 W/W
COP Uppvärmning 3.38 W/W
Pdesign Kylning 5.2 kW
Uppvärmning (-10°C) 5.2 kW
SEER Kylning 5.80 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 3.80 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A+
Uppvärmning A
Max. driftström Kylning 9.0 A
Uppvärmning 12.5 A
Årlig energiförbrukning Kylning 314 kWh/a
Uppvärmning 1914 kWh/a
Fuktborttagning 1.8 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 33 dB(A)
Medel 29 dB(A)
Låg 26 dB(A)
Tyst 23 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 33 dB(A)
Medel 29 dB(A)
Låg 26 dB(A)
Tyst 23 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 50 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 50 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 58 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 59 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 62 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 65 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 940 m3/h
Utomhus Hög 2000 m3/h
Statiskt tryckområde (standard) 0 till 50 (15) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 198 mm
Bredd 700 mm
Djup 450 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 578 mm
Bredd 790 mm
Djup 300 mm
Nettovikt Inomhus 18.5 kg (41 lbs)
Utomhus 40 kg (88 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 6.35 mm
Gas 12.70 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 25 mm
Utomhus 32 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 25 (15) m
Max. Höjdskillnad 15 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 1,250 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARYG18LSLAP

Utomhusenhet