Mini Duct ARYG12LSLAP

Inomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM
Inomhusenhet :
ARYG12LSLAP
Utomhusenhet :
AOYG12LALL
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Utrymmesbesparande utformning
  • Optimal luftflödesbana och lågbrusdrift
  • Enkelt underhåll
  • Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Dräneringspump som standard Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  3.5 kW
Uppvärmning  4.1 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 3.5 kW(0.9 - 4.4) kW
Uppvärmning 4.1 kW (0.9 - 5.7) kW
Ineffekt Kylning 1.03 kW
Uppvärmning 1.15 kW
EER Kylning 3.40 W/W
COP Uppvärmning 3.56 W/W
Pdesign Kylning 3.5 kW
Uppvärmning (-10°C) 4.2 kW
SEER Kylning 5.70 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 3.90 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A+
Uppvärmning A
Max. driftström Kylning 7.5 A
Uppvärmning 10.0 A
Årlig energiförbrukning Kylning 215 kWh/a
Uppvärmning 1505 kWh/a
Fuktborttagning 1.2 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 31 dB(A)
Medel 27 dB(A)
Låg 25 dB(A)
Tyst 23 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 31 dB(A)
Medel 27 dB(A)
Låg 25 dB(A)
Tyst 23 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 47 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 48 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 55 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 57 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 61 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 63 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 650 m3/h
Utomhus Hög 1780 m3/h
Statiskt tryckområde (standard) 0 till 30 (10) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 198 mm
Bredd 700 mm
Djup 450 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 578 mm
Bredd 790 mm
Djup 300 mm
Nettovikt Inomhus 15.5 kg (34 lbs)
Utomhus 40 kg (88 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 6.35 mm
Gas 9.52 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 25 mm
Utomhus 32 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 25 (15) m
Max. Höjdskillnad 15 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 1,150 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARYG12LSLAP

Utomhusenhet