Kanalaggregat med högt statiskt tryck  ARYG60LHTA

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM
Inomhusenhet :
ARYG60LHTA
Utomhusenhet :
AOYG60LATT
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Ökad energieffektivitet
  • Konstruktion som ger högt statiskt tryck
  • Enkel installation (kompakt och lätt)
  • Lågbrusläge
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Blue Fin

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Lågbrusläge: Minskar ljudnivån på en utomhusenhet. Friskluftsintag: Frisk luft kan tas in utifrån av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  15.0 kW
Uppvärmning  18.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Trefas
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 15.0 kW(6.2 - 17.5) kW
Uppvärmning 18.0 kW (6.2 - 20.0) kW
Ineffekt Kylning 4.70 kW
Uppvärmning 5.15 kW
EER Kylning 3.19 W/W
COP Uppvärmning 3.50 W/W
Max. driftström Kylning 12.5 A
Uppvärmning 12.5 A
Fuktborttagning 2.0 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 45 dB(A)
Medel 40 dB(A)
Låg 36 dB(A)
Tyst - dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 45 dB(A)
Medel 40 dB(A)
Låg 36 dB(A)
Tyst - dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 56 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 58 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 3550 m3/h
Utomhus Hög 6900 m3/h
Statiskt tryckområde (standard) 60 till 260 (60) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 425 mm
Bredd 1250 mm
Djup 490 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 1290 mm
Bredd 900 mm
Djup 330 mm
Nettovikt Inomhus 54 kg (119 lbs)
Utomhus 104 kg (229 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 9.52 mm
Gas 15.88 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 23.4 mm
Utomhus 25.4 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 75 (30) m
Max. Höjdskillnad 30 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 3,450 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARYG60LHTA

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
Fjärrsensorenhet
UTY-XSZX
IR-mottagarsats
UTY-LRHYM