Kanalaggregat med högt statiskt tryck  ARYG45LHTA

Inomhusenhet och utomhusenhet

Inomhusenhet :
ARYG45LHTA
Utomhusenhet :
AOYG45LATT
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Ökad energieffektivitet
  • Konstruktion som ger högt statiskt tryck
  • Enkel installation (kompakt och lätt)
  • Lågbrusläge
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Blue Fin

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Lågbrusläge: Minskar ljudnivån på en utomhusenhet. Friskluftsintag: Frisk luft kan tas in utifrån av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  12.5 kW
Uppvärmning  14.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Trefas
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 12.5 kW(5.0 - 14.0) kW
Uppvärmning 14.0 kW (5.4 - 16.2) kW
Ineffekt Kylning 4.06 kW
Uppvärmning 3.67 kW
EER Kylning 3.08 W/W
COP Uppvärmning 3.81 W/W
Max. driftström Kylning 11.0 A
Uppvärmning 11.0 A
Fuktborttagning 1.5 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 47 dB(A)
Medel 43 dB(A)
Låg 40 dB(A)
Tyst - dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 47 dB(A)
Medel 43 dB(A)
Låg 40 dB(A)
Tyst - dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 54 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 54 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 3350 m3/h
Utomhus Hög 6750 m3/h
Statiskt tryckområde (standard) 100 till 250 (100) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 400 mm
Bredd 1050 mm
Djup 500 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 1290 mm
Bredd 900 mm
Djup 330 mm
Nettovikt Inomhus 46 kg (101 lbs)
Utomhus 104 kg (229 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 9.52 mm
Gas 15.88 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 23.4 mm
Utomhus 25.4 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 75 (30) m
Max. Höjdskillnad 30 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 3,450 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARYG45LHTA

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
Filter med lång livslängd
UTD-LF60KA
Fjärrsensorenhet
UTY-XSZX