Kanalaggregat med högt statiskt tryck  ARYC90LHTA

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM
Inomhusenhet :
ARYC90LHTA
Utomhusenhet :
AOYA90LALT
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Hög energieffektivitet
  • 5 val av statiskt tryck
  • Utomhusenhet med tyst drift
  • Toppkapning
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Blue Fin

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Lågbrusläge: Minskar ljudnivån på en utomhusenhet. Friskluftsintag: Frisk luft kan tas in utifrån av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  25.0 kW
Uppvärmning  28.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Trefas
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 25.0 kW(11.2 - 28.0) kW
Uppvärmning 28.0 kW (12.5 - 31.5) kW
Ineffekt Kylning 7.82 kW
Uppvärmning 8.24 kW
EER Kylning 3.20 W/W
COP Uppvärmning 3.40 W/W
Max. driftström Kylning 25.8 A
Uppvärmning 25.8 A
Fuktborttagning 6.0 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 49 dB(A)
Medel 46 dB(A)
Låg 43 dB(A)
Tyst - dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 49 dB(A)
Medel 46 dB(A)
Låg 43 dB(A)
Tyst - dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 58 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 59 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 4850 m3/h
Utomhus Hög 10700 m3/h
Statiskt tryckområde (standard) 50 till 250 (242) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 550 mm
Bredd 1587 mm
Djup 700 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 1690 mm
Bredd 930 mm
Djup 765 mm
Nettovikt Inomhus 110 kg (242 lbs)
Utomhus 215 kg (473 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 12.70 mm
Gas 25.40 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 35.7 mm
Utomhus 38.1 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 75 (20) m
Max. Höjdskillnad 30 m
Driftsområde Kylning -5 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 11,200 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARYC90LHTA

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
Fjärrsensorenhet
UTY-XSZX