Split-system med kanal med högt statiskt tryck Kapacitetsområde 72-90 typ

Modeller

400 V trefas
ARYC72LHTA
ARYC90LHTA

Funktioner

Ökad energieffektivitet

Betydligt större effektivitet uppnås genom användning av en dubbelroterande likströmskompressor, en inverter som helt går på likström och en stor värmeväxlare.

Val av fem lägen för statiskt tryck

Den förbättrade utformningen och flexibiliteten gör att fläkthastighet och statiskt tryck kan väljas utifrån fem lägen. En plastlåda och en fläkt minskar ljudnivån som genereras av enheten.

Tyst drift av utomhusenhet

Det tysta läget kan väljas utifrån två inställningar för utomhusenheten.

Toppkapningsläge

Toppkapningsläget styr utomhusenhetens drift i fyra steg för att minska energianvändningen under tider med hög belastning.

Låg omgivningstemperatur