Split-system med komfort och utformning med dubbel funktion Golv/tak

Modeller

230 V enfas
ABYG18LVTB
ABYG24LVTA

Funktioner

Flexibel installation

Exempel på installation stående på golv

Konsol för golvmodell

Exempel på takinstallation

Monteras under taket

Dubbel automatisk svängningsrörelse

Kombinationen av svängningsrörelser åt vänster/höger och upp/ned ger en tredimensionell styrning av luftflödesriktningen.

Fläktmotor med likström och hög effekt

  • Hög effekt
  • Brett rotationsområde
  • Hög effektivitet

Låg omgivningstemperatur