Golv/tak Komfort och dubbelt användningsområde ABYG18LVTB

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM V-PAM
Inomhusenhet :
ABYG18LVTB
Utomhusenhet :
AOYG18LALL
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Flexibel installation
  • Dubbel automatisk svängningsrörelse
  • Fläktmotor med likström och hög effekt
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk dubbel svängningsrörelse: Aktiverar komplex svängningsrörelse av ventilationsgallret i både horisontell och vertikal riktning. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras.

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  5.2 kW
Uppvärmning  6.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 5.2 kW(0.9 - 5.9) kW
Uppvärmning 6.0 kW (0.9 - 7.5) kW
Ineffekt Kylning 1.62 kW
Uppvärmning 1.66 kW
EER Kylning 3.21 W/W
COP Uppvärmning 3.61 W/W
Pdesign Kylning 5.2 kW
Uppvärmning (-10°C) 5.2 kW
SEER Kylning 6.10 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.00 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A++
Uppvärmning A+
Max. driftström Kylning 9.0 A
Uppvärmning 12.5 A
Årlig energiförbrukning Kylning 298 kWh/a
Uppvärmning 1819 kWh/a
Fuktborttagning 2.0 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 43 dB(A)
Medel 40 dB(A)
Låg 34 dB(A)
Tyst 31 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 43 dB(A)
Medel 40 dB(A)
Låg 34 dB(A)
Tyst 31 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 50 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 50 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 57 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 57 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 62 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 65 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 780 m3/h
Utomhus Hög 2000 m3/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 199 mm
Bredd 990 mm
Djup 655 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 578 mm
Bredd 790 mm
Djup 300 mm
Nettovikt Inomhus 27 kg (59 lbs)
Utomhus 40 kg (88 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 6.35 mm
Gas 12.70 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 25 mm
Utomhus 32 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 25 (15) m
Max. Höjdskillnad 15 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 1,250 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ABYG18LVTB

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM