Split-system för tak Komfort för stora rum


Funktioner

Flexibel installation

Det finns en mängd olika installationsalternativ för att matcha rummets utformning.

Automatisk svängningsrörelse i flera riktningar

Kombinationen av svängningsrörelser åt vänster/höger och upp/ned ger en tredimensionell styrning av luftflödesriktningen.

Friskluftsintag

Låg omgivningstemperatur