Tak Komfort för stora rum ABYG45LRTA

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM
Inomhusenhet :
ABYG45LRTA
Utomhusenhet :
AOYG45LATT
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Flexibel installation
  • Automatisk svängningsrörelse i flera riktningar
  • Friskluftsintag
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk dubbel svängningsrörelse: Aktiverar komplex svängningsrörelse av ventilationsgallret i både horisontell och vertikal riktning. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Anslutningsbar friskluftskanal: Tar in utomhusluft genom att en bifogad kanal fästs på friskluftsutstötaren, samt en tillvalsdel. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Blue Fin

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Lågbrusläge: Minskar ljudnivån på en utomhusenhet. Friskluftsintag: Frisk luft kan tas in utifrån av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  12.5 kW
Uppvärmning  14.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Trefas
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 12.5 kW(5.0 - 14.0) kW
Uppvärmning 14.0 kW (5.4 - 16.2) kW
Ineffekt Kylning 3.89 kW
Uppvärmning 3.88 kW
EER Kylning 3.21 W/W
COP Uppvärmning 3.61 W/W
Pdesign Kylning - kW
Uppvärmning (-10°C) - kW
SEER Kylning - W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) - W/W
Energieffektivitetsklass Kylning -
Uppvärmning -
Max. driftström Kylning 8.9 A
Uppvärmning 8.9 A
Årlig energiförbrukning Kylning - kWh/a
Uppvärmning - kWh/a
Fuktborttagning 4.5 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 49 dB(A)
Medel 45 dB(A)
Låg 39 dB(A)
Tyst 34 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 49 dB(A)
Medel 45 dB(A)
Låg 39 dB(A)
Tyst 34 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 54 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 54 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög - dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög - dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög - dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög - dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 2100 m3/h
Utomhus Hög 6900 m3/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 240 mm
Bredd 1660 mm
Djup 700 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 1290 mm
Bredd 900 mm
Djup 330 mm
Nettovikt Inomhus 46 kg (101 lbs)
Utomhus 104 kg (229 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 9.52 mm
Gas 15.88 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 22.0 mm
Utomhus 25.6 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 75 (30) m
Max. Höjdskillnad 30 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 3,450 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ABYG45LRTA

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
Dräneringspumpenhet
UTR-DPB24T
Fläns
UTD-RF204 (rund)