Kassett Circular Flow (komfort för stora rum) AUXG24LRLB

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM i-PAM
Inomhusenhet :
AUXG24LRLB
Utomhusenhet :
AOYG24LBCA
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Unik design med cirkulärflöde
  • Jämn luftkonditionering
  • Individuell styrning av ventilationsgaller
  • Energibesparande personsensor
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Ventilationsgaller med vertikal svängningsrörelse: Ventilationsgallret svänger automatiskt upp och ned. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Anslutningsbar friskluftskanal: Tar in utomhusluft genom att en bifogad kanal fästs på friskluftsutstötaren, samt en tillvalsdel. Anslutningsbar fördelningskanal: Medföljande grenkanaler kan anslutas för att fördela luftflödet bättre. Individuell styrning av luftflödesriktningen: Varje ventilationsgaller på en luftkonditionering med 4-vägskassett kan styras individuellt för att ge ett behagligt luftflöde. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer: Ställer in olika på/av-tider för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras.

Alternativ

Personsensor: Luftkonditioneringen växlar till drift med minskad effekt eller stängs av när den inte känner av någon rörelse från personer i rummet. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Friskluftsintag: Frisk luft kan tas in utifrån av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet. Insomningstimer: Ändrar gradvis rumstemperaturen för att bibehålla en behaglig sovmiljö. Programtimer: Ställer in tiden för ett av följande fyra alternativ: På, Av, från På till Av och från Av till På Externt fel utgång Extern på/av-ingång

Kapacitet

Kylning  6.8 kW
Uppvärmning  7.8 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 6.8 kW(0.9 - 8.0) kW
Uppvärmning 7.8 kW (0.9 - 9.1) kW
Ineffekt Kylning 2.16 kW
Uppvärmning 2.18 kW
EER Kylning 3.15 W/W
COP Uppvärmning 3.58 W/W
Pdesign Kylning 6.8 kW
Uppvärmning (-10°C) 6.0 kW
SEER Kylning 6.60 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.20 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A++
Uppvärmning A+
Max. driftström Kylning 13.5 A
Uppvärmning 18.5 A
Årlig energiförbrukning Kylning 361 kWh/a
Uppvärmning 1999 kWh/a
Fuktborttagning 2.7 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 35 dB(A)
Medel 33 dB(A)
Låg 32 dB(A)
Tyst 29 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 35 dB(A)
Medel 33 dB(A)
Låg 32 dB(A)
Tyst 29 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 55 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 56 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 49 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 49 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 68 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 68 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 1150 m3/h
Utomhus Hög 2460 m3/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 246 mm
Bredd 840 mm
Djup 840 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 620 mm
Bredd 790 mm
Djup 290 mm
Nettovikt Inomhus 24 kg (53 lbs)
Utomhus 41 kg (90 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 6.35 mm
Gas 15.88 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 25 mm
Utomhus 32 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 30 (15) m
Max. Höjdskillnad 20 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 1,800 g
Bläddra
Kassettgaller Modellnamn UTG-UKYA-W
Nettomått
Kassettgaller
Höjd 53 mm
Bredd 950 mm
Djup 950 mm
Nettovikt
Kassettgaller
Inomhus 6.0 kg (13 lbs)
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : AUXG24LRLB

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNRYZ1
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RLRY
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
IR-mottagarsats
UTY-LBTYC
Personsensorsats
UTY-SHZXC
Bred panel
UTG-AKXA-W
Distansbricka för panel
UTG-BKXA-W
Ventilplatta för luftutlopp
UTR-YDZK
Isoleringssats för hög fuktighet
UTZ-KXRA
Friskluftsintagssats
UTZ-VXRA
Kretskort för extern ingång och utgång
UTY-XCSX
Kretskortslåda för extern ingång och utgång
UTZ-GXRA
externa anslutningssatser
UTY-XWZXZ3