Big Duct ARYG72LHTA

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM
Inomhusenhet :
ARYG72LHTA
Utomhusenhet :
AOYG72LRLA
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Dela upp i två enheter
  • Automatisk luftflödesjustering
  • Tyst drift

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Ställer in temperaturen för två olika på/av-tider och för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Extern på/av-ingång Automatisk luftflödesjustering: Avgör vilken luftflödesnivå som krävs för varje tillämpning och justerar luftflödesvolymen automatiskt. Blue Fin

Kapacitet

Kylning  19.0 kW
Uppvärmning  22.4 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Trefas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 19.0 kW(8.4 - 20.9) kW
Uppvärmning 22.4 kW (7.2 - 24.6) kW
Ineffekt Kylning 6.46 kW
Uppvärmning 6.59 kW
EER Kylning 2.94 W/W
COP Uppvärmning 3.4 W/W
Max. driftström Kylning 4.6 A
Uppvärmning 4.6 A
Fuktborttagning 4.5 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 46 dB(A)
Medel 43 dB(A)
Låg 41 dB(A)
Tyst 39 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 46 dB(A)
Medel 43 dB(A)
Låg 41 dB(A)
Tyst 39 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 55 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 55 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 4300 m3/h
Utomhus Hög 8400 m3/h
Statiskt tryckområde (standard) 50 till 150 (72) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 360 mm
Bredd 1400 mm
Djup 850 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 1428 mm
Bredd 1080 mm
Djup 480 mm
Nettovikt Inomhus 69 kg (152 lbs)
Utomhus 165 kg (363 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 12.7 mm
Gas 25.4 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 23.4 mm
Utomhus 25.4 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 100 (30) m
Max. Höjdskillnad 30 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -20 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 5,600 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARYG72LHTA

Inomhusenhet