Multi split-system Simultant multi split-system Twin/Triple

Modeller

400 V trefas
Cooling10.0 kW
Heating11.2 kW
AOYG36LATT
Cooling12.5 kW
Heating14.0 kW
AOYG45LATT
Cooling14.0 kW
Heating16.0 kW
AOYG54LATT
230 V enfas
Cooling10.0 kW
Heating11.2 kW
AOYG36LBTB
Cooling12.1 kW
Heating14.0 kW
AOYG45LBTB
Cooling13.3 kW
Heating15.0 kW
AOYG54LBTB

Funktioner

Uppfyller en mängd olika installationsbehov, från kontor till kommersiella utrymmen, med upp till tre inomhusenheter i samma rum anslutna till en utomhusenhet.

Välj och installera inomhusenheter efter golvets utformning och värmebelastning efter antal personer som arbetar i rummet samt riktning och intensitet på solljus som flödar in i rummet. De kan monteras i ett stort rum eller ett rum med ett L-format golv.

Perfekt luftflödesfördelning kan uppnås för optimal komfort.

Installation som tar hänsyn till golvets utformning

Installation som tar hänsyn till riktningen och intensiteten för solljus som flödar in i rummet

Installation som tar hänsyn till golvets utformning och riktningen och intensiteten för solljus som flödar in i rummet

Samtidig styrning

Upp till 16 inomhusenheter kan styras samtidigt med en trådbunden fjärrstyrenhet på väggen.

Tilldela ett id-nummer till varje inomhusenhet med en DIP-switch som sitter på varje enhets kretskort.