Multi split-system Simultan multi split-typ Twin/Triple/Double-Twin

Modeller

400 V trefas
Cooling19.0 kW
Heating22.4 kW
AOYG72LRLA
Cooling22.0 kW
Heating27.0 kW
AOYG90LRLA

Funktioner

Uppfyller en mängd olika installationsbehov, från ett rymligt kontor med öppen planlösning till en butik, med upp till fyra inomhusenheter anslutna till en utomhusenhet.

Välj och installera inomhusenheter efter golvets utformning och värmebelastning efter antal personer som arbetar i rummet samt riktning och intensitet på solljus som flödar in i rummet. De kan installeras i ett stort rum. Perfekt luftflödesfördelning kan uppnås för optimal komfort.

Installation som tar hänsyn till golvets utformning

Installation som tar hänsyn till riktningen och intensiteten för solljus som flödar in i rummet

Installation som tar hänsyn till golvets utformning och riktningen och intensiteten för solljus som flödar in i rummet

Samtidig styrning

Upp till 16 inomhusenheter kan styras samtidigt med en trådbunden fjärrstyrenhet på väggen.

Tilldela ett id-nummer till varje inomhusenhet med en DIP-switch som sitter på varje enhets kretskort.

*
Följande funktioner tillhandahålls inte av en trådlös fjärrstyrenhet: Timer, insomningstimer, 10 °C uppvärmning